PHÂN VIỆN KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Số 14, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35261401        Fax : 08.35261401 Email: pvktmn@gmail.com – pvktmn.vp@gmail.com

Phó giám đốc phụ trách: KTS Trương Văn Trường

Giám đốc: ThS.KTS Trương Văn Trường

KIEU HOAI HA-

P.Giám đốc: KTS. Kiều Hoài Hà

MAI VAN HOA -

P.Giám đốc: ThS KTS. Mai Văn Hóa

HUYNH NGUYEN TU NHI-

P.Giám đốc: ThS.KTS. Huỳnh Nguyễn Tú Nhi

I.CHỨC NĂNG

Phân viện Kiến trúc miền Nam thực hiện chức năng là cơ quan đại diện của Viện Kiến trúc quốc gia tại các tỉnh phía Nam, để thực hiện các công việc có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ tư vấn về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

II.NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN:

1. Phân viện Kiến trúc miền Nam thực hiện chức năng là cơ quan đại diện của Viện Kiến trúc quốc gia tại các tỉnh phía Nam, để thực hiện các công việc có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ tư vấn về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng. Tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị và xây dựng.

2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc, điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc; nghiên cứu định hướng, chiến lược, chính sách bảo tồn và phát triển kiến trúc Việt Nam, phát triển đô thị, nhà ở và các loại công trình kiến trúc khác; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phương pháp luận.

3. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng, bao gồm: kiến trúc công trình; kiến trúc cảnh quan; trang trí nội, ngoại thất; kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị; thiết kế đô thị.

4. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

4.1. Lập quy hoạch xây dựng và đô thị, quy hoạch định hướng, quy hoạch chung cho các khu chức năng đặc thù (di tích, di sản, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái, tái định cư), quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch bảo tồn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan; nhà ở nông thôn, tư vấn lập đề án nâng cấp đô thị;

4.2. Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án thiết kế xây dựng công trình; khảo sát địa chất, địa hình, môi trường; tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình xây dựng;

4.3. Tư vấn thi tuyển kiến trúc, tư vấn mời thầu và đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế và giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

4.4. Kiểm định, giám định, định giá, giám sát, chất lượng công trình xây dựng; tư vấn đánh giá tác động môi trường liên quan đến công trình kiến trúc;

4.5. Khảo sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình văn hóa, tượng đài, tranh, phù điêu trang trí và thi công mô hình sa bàn;

4.6. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế và thi công các công trình xây dựng;

4.7. Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện và trang trí nội, ngoại thất công trình;

4.8. Tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, thi công nội, ngoại thất công trình xây dựng; thi công phục chế, sửa chữa, trùng tu, bảo tồn công trình di tích, thi công các công trình văn hóa, mỹ thuật, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, thi công xây dựng công trình quảng cáo;

4.9. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phía Nam làm công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế kiến trúc và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành kiến trúc và xây dựng; bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế điển hình, lịch sử kiến trúc và bảo tồn di sản, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị và cảnh quan trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng;

5. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và được sự uỷ quyền của Viện trưởng;

6. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn, dịch vụ có giá trị dưới 5.000.000.000 VNĐ (năm tỷ đồng); Hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị hợp đồng dưới 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng). Đối với các hợp đồng về  tư vấn, dịch vụ, thi công có giá trị lớn hơn phải được sự uỷ quyền của Viện trưởng.

7. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

9. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phân viện theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

10. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

III.CÔNG VIỆC ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI:

* Công tác nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

– Nghiên cứu thiết kế điển hình “Nhà ở và trạm y tế cho vùng ngập lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long” (đã được Bộ Xây dựng ban hành)

– Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng mô hình khu dân cư vùng sinh thái ngập mặn Cần Giờ – TPHCM”. (Kinh phí nghiên cứu do Sở Khoa học Công nghệ và môi trường TPHCM cấp).

– Đề tài tổ chức không gian nhà ở cho dân di dời, giải tỏa ven kênh rạch vùng ngập lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Tham gia cùng với Viện:

+ Đánh giá các kiến trúc công cộng và các công trình nước ngoài ở các đô thị Việt Nam (Phần ở TPHCM)

+ Tổ chức hội nghị khoa học về kiến trúc nhà ở tại TPHCM (nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn –TPHCM).

+ Báo cáo khoa học “Đánh giá về tượng đài ở TPHCM”

+ Thu thập bài viết, ảnh chụp và các hồ sơ có liên quan đến các dự án phát triển nhà ở tại TPHCM để phục vụ cho đề tài “Kiến trúc các khu nhà ở xây dựng theo kiểu chia lô và các giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm mỹ trong kiến trúc và xây dựng nhà ở chia lô”.

* Công tác nghiên cứu khoa học đang thực hiện:

– Đề tài nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở và mô hình cư trú thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư ven biển tỉnh Cà Mau.

* Công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện:

– Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Đăk Nông

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Kon Tum

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Hậu Giang

– Trụ sở Ngân hàng TMCP Công thương tại TP.HCM

– Trụ sở ngân hàng NNo &PTNT An Phú – An Giang

– VP và hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang

– Trung tâm huấn luyện tập trung Quốc gia – TP.HCM

– Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 – TP.HCM

– Trường Đại học Cảnh Sát Nhân Dân – TP.HCM

– Trường tiểu học Phan Công Hớn – TP.HCM

– Trường Đào tạo Nghề Việt Thái – TP.HCM

– Kho Lưu trữ chuyên dụng Hậu Giang

– Hội trường Cty Đạm Phú Mỹ – Bà Rịa VT

– Sân vận động Thị xã Bà Rịa

– Bà Rịa VT – QH chi tiết 1/500 khu dân cư số 1, 2

– Trung tâm H.Côn Đảo – Bà Rịa VT

– QH chi tiết 1/2000 khu nhà ở số 3, số 7, Phú Mỹ – Tân Thành  – Bà Rịa VT

– QH chi tiết khu tái định cư Long Sơn – Q9 – TP.HCM – QH Tổng thể Thị xã Tây Ninh tỷ lệ 1/10.000

– QH chi tiết 1/2000 khu dân cư dọc Sông Tiền -TP. Mỹ Tho – Tiền Giang

– QH chi tiết 1/500 cụm CN Khataco Phước Đồng – Khánh Hoà …..

* Công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện:

– Trụ sở UBND Bảo Lộc – Lâm Đồng

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước CN Đăk Lăk

– Vườn Hữu nghị

– Khu tưởng niệm Vua Hùng

– Q.9, TP. HCM – Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam – Bình Dương

– Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Tây Ninh

– Sân Vận động tỉnh Hậu Giang

– Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang

– Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ……

IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

– Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế trụ sở NHNN Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đăknông.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình Trụ sở UBND TP. Bảo Lộc – Lâm Đồng.

– Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình trường Việt Thái – TP.HCM.

– Giải nhì cuộc thi ý tưởng quy hoạch khu hành chính tập trung tỉnh Hậu Giang.

– Giải nhì cuộc thi ý tưởng quy hoạch – công trình khu hành chính tập trung tỉnh Vĩnh Long.

– Giải nhì cuộc thi thiết kế công trình toà nhà VP làm việc kết hợp căn hộ IMEXCO – TP.HCM.

 

 MỘT SỐ DỰ ÁN DO TRUNG TÂM THỰC HIỆN:

Khobac-TP-VungTau3

Công trình Kho bạc Nhà nước thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu

TVKT04(1)

Sân vận động tỉnh Hậu Giang

ROYAL

Quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ROYAL Ninh Thuận

ThongNha Plaza

Phương án thiết kế kiến trúc Tổ hợp thương mại Thống Nhất Plaza

Kientruc-canhquan-NganHiep1

Quy hoạch chi tiết khu du lich Ngân Hiệp 1, Hồ Tràm

Kientruc-canhquan-NganHiep2

Quy hoạch chi tiết khu du lich Ngân Hiệp 2, Hồ Tràm