TRUNG TÂM THI CÔNG KIN TRÚC – M THUT

Tầng 4, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại:  0437 624 222        Fax :  0437 624 222

Email: kientrucmt389@gmail.com

Phó giám đốc: CN Đặng Quốc An

Phó Giám đốc: CN Đặng Quốc An

Phó giám đốc: KTS Nguyễn Vinh Thăng

Phó giám đốc: KTS Nguyễn Vinh Thăng

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN:

1. Thiết kế và thi công các công trình và sản phẩm mỹ thuật, phục chế tôn tạo kiến trúc gỗ, gạch, đá….

2. Thực hiện chức năng xây dựng và trùng tu các công trình mỹ thuật, khu di tích lịch sử, tượng đài, phù điêu nghệ thuật, ứng dụng các thành quả nghiên cứu khoa học về vật liệu vào công tác bảo quản, trùng tu công trình mỹ thuật và khu di tích lịch sử; thực hiện một số công tác tư vấn; quy hoạch xây dựng, thiết kế và tư vấn xây dựng; quản lý dự án công trình.

3. Thiết kế, thi công và lắp đặt nội, ngoại thất cho các thể loại công trình: dân dụng, nhà ở, văn hóa và các công trình đặc thù.

4. Quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết: đô thị; khu nghỉ dưỡng, khu công nghệ cao và khu cụm công nghiệp; điểm dân cư nông thôn và các khu đặc thù khác.

5. Khảo sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công các công trình xây dựng, công nghiệp, dân dụng, hạ tầng đô thị.

 6. Lập báo cáo và dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng.

7. Quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu và hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, đánh giá nguyên nhân, sự cố và giải pháp xử lý công trình xây dựng.

8. Thiết kế, thi công nội, ngoại thất công trình, cảnh quan sân vườn, khuôn viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, tượng đài, phù điêu, ….

9. Khảo sát, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát thi công các công trình văn hóa-mỹ thuật, tượng đài, tranh, phù điêu trang trí và thi công mô hình sa bàn.

10. Quảng bá, truyền thông và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo.

11. Dịch vụ khảo sát xây dựng địa hình, địa chất công trình và đánh giá tác động môi trường.

12. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng); hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn phải được uỷ quyền của Viện trưởng.

13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

15. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

16. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 Trung tâm Bảo tồn di tích và di sản kiến trúc

Trung tâm Quy hoạch và thiết kế đô thị

Trung tâm Thi công kiến trúc – Mỹ thuật

Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng

Trung tâm Khảo sát và kiểm định xây dựng

Trung tâm Kiến trúc, quy hoạch nông thôn

Trung tâm Kiến trúc miền Trung

Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị

Phân viện Kiến trúc miền Nam