PHÒNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH HÓA XÂY DỰNG

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trưởng phòng : ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng

Trưởng phòng : ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng

Phó trưởng phòng: KTS Vũ Bích Trâm

Phó trưởng phòng: KTS Vũ Bích Trâm

1. Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu lập các đồ án thiết kế điển hình và công tác điển hình hoá xây dựng theo đơn đặt hàng của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; phục vụ quản lý Nhà nước.NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

2. Nghiên cứu, đề xuất đối tượng và nội dung điển hình hoá xây dựng.

3. Đề xuất kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, nhiệm vụ thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác điển hình hoá xây dựng.

4. Tổ chức thông tin, tập huấn phổ biến áp dụng các mẫu thiết kế điển hình. Hướng dẫn nghiệp vụ về điển hình hoá xây dựng.

5. Triển khai ứng dụng thiết kế điển hình vào các thiết kế thực nghiệm.

6. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành khi lãnh đạo Viện yêu cầu.

7. Quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực điển hình hoá xây dựng.

8. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo.

9. Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực ngành trong nước và quốc tế.

10. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.

11. Cung cấp thông tin về hoạt động của Phòng theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

PCBV257-02-06

Thiết kế điển hình: “Bệnh viện Huyện” – 2006

– Thiết kế điển hình: “Bệnh viện Huyện” – 2006

– Thiết kế điển hình: “Ký túc xá sinh viên” – 2006

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở công nhân khu công nghiệp” – 2007

– Thiết kế điển hình: “Công sở làm việc cấp xã áp dụng cho vùng núi, vùng ngập lụt” – 2007

sua biet thu

Thiết kế điển hình: “Nhà ở công công vụ – Loai biệt thự” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở công công vụ – Loai biệt thự” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Trường mần non – Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở xã hội – Loại chung cư” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Trường mần non – Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật” – 2008

NO-VN06-08

Thiết kế điển hình: “Nhà ở công vụ cho giáo viên” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở công vụ cho giáo viên” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Trường trung học cơ sở – Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Trường trung học phổ thông – Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Trường tiểu học – Khối phục vụ học tập” – 2008

tt1 sua

Thiết kế điển hình: “Trung tâm văn hoá, thể thao và thông tin cấp xã” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Trung tâm văn hoá, thể thao và thông tin cấp xã” – 2008

– Thiết kế điển hình: “Bệnh viện đa khoa Huyện” – 2009

– Thiết kế điển hình: “Bệnh viện đa khoa Huyện” – 2009

– Thiết kế điển hình: “Cổng cửa khẩu” – 2009

CHUAN 1

Thiết kế điển hình: “Nhà ở công công vụ – Loai chung cư” – 2009

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở công công vụ – Loai chung cư” – 2009

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở thu nhập thấp” – 2009

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở công công vụ – Loai biệt thự” – 2009

1

Thiết kế điển hình: “Chợ nông thôn” – 2010

– Thiết kế điển hình: “Chợ nông thôn” – 2010

PC goc sua

Thiết kế điển hình: “Điểm bưu chính xã” – 2010

– Thiết kế điển hình: “Điểm bưu chính xã” – 2010

– Thiết kế điển hình: “Trạm y tế xã” – 2010

– Thiết kế điển hình: “Nhà ở nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu – Nhà ở kết hợp dịch vụ” – 2011

– Thiết kế điển hình: “Nhà văn hoá thôn” – 2011

– Thiết kế điển hình: “Trường tiểu học” – 2011

– Thiết kế điển hình: “Trường mầm non” – 2011

– Thiết kế điển hình: “Trường trung học cơ sở” – 2011

– “Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xây dựng vùng gió bão” – Đề tài hợp tác theo chương trình nghị định thư với hợpchủng quốc Hoa Kỳ – 08/2009

– “Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc xanh cho nhà ở Việt Nam” – Đề tài hợp tác theo chương trình nghị định thư với Trung Quốc – 07/2009

– “Nghiên cứu ứng dụng kiến nhà ở nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu” – Đề tài khoa học công nghệ hợp tác theo chương trình nghị định thư với Trung Quốc – 2013

– “Nghiên cứu mô hình kiến trúc cổng cửa khẩu Việt Nam” – 2010

Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc

Phòng Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan và lý luận phê bình kiến trúc

Phòng Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc, xây dựng

Phòng Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa xây dựng

Phòng Nghiên cứu thiết kế điển hình hóa xây dựng

Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế