Phòng Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan và lý luận phê bình kiến trúc

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trưởng phòng : ThS.KTS Nguyễn Tuấn Minh

Trưởng phòng : ThS.KTS Nguyễn Tuấn Minh

Phó trưởng phòng: KS.Lý Văn Vinh

Phó trưởng phòng: KS.Lý Văn Vinh

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực lý luận và phê bình kiến trúc, lý luận sáng tác kiến trúc, thẩm mỹ kiến trúc.

2. Nghiên cứu định hướng, chiến lược, chính sách phát triển đô thị, nhà ở và các loại công trình kiến trúc khác.

3. Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình.

4. Tổ chức nghiên cứu phương pháp luận về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật ở trong nước và trên thế giới.

5. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Kiến trúc quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật bao gồm: kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan, trang trí nội, ngoại thất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, thiết kế đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường….

6. Tổ chức hướng dẫn triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn.

7. Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực ngành trong nước và quốc tế.

8. Tham gia công tác hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực phương pháp luận, lý luận kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

9. Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo.

10. Tổ chức thi tuyển kiến trúc.

11. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành khi lãnh đạo Viện yêu cầu.

12. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.

13. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

CÔNG VIỆC ĐANG TRIỂN KHAI:

– Đề tài KH cấp TP Hà Nội:« Bảo tồn phát huy giá trị không gian kiến trúc cảnh quan làng nghề truyền thống Hà Nội – phục vụ phát triển du lịch »(kế hoạch thực hiện : 01/2014 – 06/2015)

– Dự án thuộc Chương trình khoa học & công nghệ phục vụ XD nông thôn mới : « Xây dựng mô hình quy hoạch – kiến trúc làng xã nông thôn mới cho vùng đồng bằng sông Hồng &  trung du, miền núi phía Bắc »(01/2014 – 12/2015)

– Triển khai thực hiện Đề tài KH Sở KHCN tỉnh Cà Mau :« Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở & mô hình cư trú thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư ven biển tỉnh Cà Mau » (09/2013 – 09/2015)

– Dự án SNKT cấp Bộ : « Điều tra khảo sát tổ chức không gian căn hộ chung cư về các mặt : công năng, sử dụng tiết kiệm năng lượng & môi trường » (kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2014)

– Bên cạnh các công việc đang triển khai đơn vị còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện – Xây dựng các chương trình, đề án NCKH, tổ chức các buổi “Diễn đàn Kiến trúc”, viết các bài báo khoa học lĩnh vực Xây dựng.

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

– Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến các năm 2008 –  2013

 

Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc
Phòng Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan và lý luận phê bình kiến trúc
Phòng Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc, xây dựng
Phòng Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa xây dựng
Phòng Nghiên cứu thiết kế điển hình hóa xây dựng
Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế