PHÒNG NGHIÊN CU LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VÀ LCH S KIN TRÚC

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trưởng phòng : ThS.KTS Đỗ Thị Thu Vân

Trưởng phòng : ThS.KTS Đỗ Thị Thu Vân

lyvanvinh

Phó trưởng phòng : TS Lý Văn Vinh

Phó trưởng phòng : KTS Nguyễn Thành Long

 Phó trưởng phòng : KTS Nguyễn Thành Long

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

 1. Nghiên cứu lịch sử phát triển kiến trúc Việt Nam và thế giới.
 2. Nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực lý luận và phê bình kiến trúc, lý luận sáng tác kiến trúc, thẩm mỹ kiến trúc.
 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử kiến trúc Việt Nam và thế giới.
 4. Nghiên cứu kiến trúc truyền thống tại các vùng, miền, địa phương trên lãnh thổ Việt Nam.
 5. Nghiên cứu định hướng, chiến lược, chính sách phát triển đô thị, nhà ở và các loại công trình kiến trúc khác.
 6. Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình.
 7. Tổ chức nghiên cứu phương pháp luận về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật ở trong nước và trên thế giới.
 8. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Kiến trúc quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật bao gồm: kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan, trang trí nội, ngoại thất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, thiết kế đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường….
 9. Tổ chức hướng dẫn triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn.
 10. Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực ngành trong nước và quốc tế.
 11. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành khi lãnh đạo Viện yêu cầu.
 12. Tham gia công tác đào tạo, quan hệ hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về lịch sử kiến trúc,  phương pháp luận, lý luận kiến trúc, quy hoạch xây dựng.
 13. Hợp tác về công tác bảo tàng kiến trúc trong và ngoài nước, xây dựng nội dung trưng bày về kiến trúc Việt Nam và thế giới.
 14. Tổ chức sưu tầm, thu thập, bảo quản và trưng bày tư liệu kiến trúc, mô hình các công trình kiến trúc tiêu biểu có giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và thế giới.
 15. Thực hiện và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài về nghiên cứu ứng dụng đối với bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc cổ có giá trị; tư vấn thiết kế công trình quy hoạch bảo tồn.
 16. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.
 17. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.
 18. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI:

- Đề tài KH cấp TP Hà Nội:Bảo tồn phát huy giá trị không gian kiến trúc cảnh quan làng nghề truyền thống Hà Nội – phục vụ phát triển dulịch (kế hoạch thực hiện : 01/2014 – 06/2015)

- Dự án thuộc Chương trình khoa học & công nghệ phục vụ XD nông thôn mới : Xây dựng mô hình quy hoạch – kiến trúc làng xã nông thôn mới cho vùng đồng bằng sông Hồng &  trung du, miền núi phía Bắc (01/2014 – 12/2015)

- Triển khai thực hiện Đề tài KH Sở KHCN tỉnh Cà Mau :Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở & mô hình cư trú thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư ven biển tỉnh Cà Mau (09/2013 – 09/2015)

- Dự án SNKT cấp Bộ : Điều tra khảo sát tổ chức không gian căn hộ chung cư về các mặt : công năng, sử dụng tiết kiệm năng lượng & môi trường (kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2014)

- Bên cạnh các công việc đang triển khai đơn vị còn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện – Xây dựng các chương trình, đề án NCKH, tổ chức các buổi “Diễn đàn Kiến trúc”, viết các bài báo khoa học lĩnh vực Xây dựng.

- QH tổng mặt bằng 1/500 dự án đầu tư XD công trình khu nhà ở gia đình quân đội K98-NT

-  Đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành cổ Hà Nội- 18 Hoàng Diệu (1/500) (2009-2011)

- Đồ án Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Phần Quy hoạch Bảo tồn Di sản.

- QH XD NTMới xã Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang

- QH XD NTMới xã Tân Thịnh, Văn Chấn, Yến Bái

-  QHCT XD Cồn Hến, TP. Huế

-  Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000)

- Phòng họp Ban chấp hành Trung ương Đảng

- Cải tạo nâng cấp nhà làm việc các cơ quan khu vực UNBD tỉnh Phú Thọ

- Xây dựng trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục thuộc Sở GDĐT Hà Nội

- Trung tâm hành chính thành phố Huế

- Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lào Cai

- Bảo tàng lịch sử thành phố Đà Nẵng

- Nâng cấp Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng

- Trung tâm văn hoá thông tin thành phố Đà Nẵng

- Trụ sở đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Vĩnh Phúc

- Nhà dừng chân và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Xây dựng chung cư K96 phục vụ di chuyển các hộ gia đình trong doanh trại quân đội TP Hồ Chí Minh

- Xây dựng khu nhà ở quân đội K35-TM

- Thiết kế quy hoạch tuyến phố Lãn Ông

 

banchaphanh

Phòng họp Ban chấp hành TW Đảng

tinhuy

Trung tâm hành chính thành phố Huế

phutho

Phương án cải tạo mặt đứng tỉnh ủy Phú Thọ

cuakhau

Phối cảnh tổng thể P/a thiết kế Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

danang

Trung tâm văn hóa thông tin Đà Nẵng

baotang

P/a thiết kế Bảo tàng lịch sử thành phố Đà Nẵng

 

Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc
Phòng Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan và lý luận phê bình kiến trúc
Phòng Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc, xây dựng
Phòng Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa xây dựng
Phòng Nghiên cứu thiết kế điển hình hóa xây dựng
Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế